Trong những năm trở lại đây, giá đất Phú Quốc tăng vùn vụt không khỏi khiến các nhà đầu tư phải “chùn chân” và đặt lên bàn cân đo đong đếm. Tưởng chừng như bất động sản