Vinhomes Bắc Ninh là bước tiếp theo trong kế hoạch mở rộng các dự án Vinhomes ra các tỉnh thành phố trong cả nước. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Vingroup lựa chọn Bắc Ninh