Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản Lào Cai đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trong đó có sự góp mặt của khu đô thị The Manor Lào Cai được đầu tư