Đặt trọng tâm phát triển, đầu tư của mình vào hòn đảo xinh đẹp Phú Quốc, CEO Group đang có những bước tiến mạnh mẽ trên con đường xây dựng và kiến tạo thiên đường nghỉ dưỡng