Ra đời với mục tiêu trở thành biểu trưng mới của huyện đảo Phú Quốc cũng như mang đến cho khách hàng thân thiết những gì chuẩn mực nhất dành cho nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú,